OVER ONS...

 

            De Waterhelden

BSGO De Regent actie: walk for water... 

De Mijlpaal Tongeren Run for HAITI

De Bilter Borgloon, verkochten kunstwerken voor Haïti

Wie zijn we en wat doen we?


Priscilla Smullenberghs, mama van twee twintigers, plusmama van een bijna twintiger, coördinator kleuteronderwijs bij Vlajo, geboren te Tongeren en wonende te Alken, startte in 2016 het project 'Go!voorwater'. 

In het project 'superhelden' ging ik op zoek naar een 'non-fictie held' en vond er een: ing. Robin Severi (foto 2), uitvinder van het doeltreffende en efficiënte waterfiltersystemen die er voor zorgen dat het vuilste water drinkbaar en dus vooral veilig wordt voor onze gezondheid.

Samen met de ingenieur kwam televisiezender TVL op bezoek en kreeg het project plots veel aandacht. Meteen sprong ook GO scholengroep 13 op de kar en kreeg ik de kans om dit verhaal (Fatou en de waterheld)  te verspreiden onder schoolkinderen. 

De Waterhelden zijn geboren...

Het project breidde uit naar 27 Limburgse scholen. Ik had educatieve ondersteuning nodig om het waterprogramma waar te kunnen maken. 

Verhalen in verband met waterproblematiek in de wereld, creatieve activiteiten, muzische vorming, techniek,... kortom een leerrijke dag vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.

Gelukkig kan ik hiervoor  beroep doen op mijn zus Jessie leerkracht lager onderwijs en mama van 2 kinderen

Maar ook op Robin van AQUANANO Water Filters (LifeFilta) voor de technische ondersteuning van  onze interactieve techniekles: Vuil en onveilig water filteren met de filters op basis van membraantechnologie en nanofiltratie, uniek in de wereld. 

Zo zamelden we met ons waterproject geld in voor kinderen uit Nicaragua, Congo en Haïti: We proberen steeds  ter plekke te gaan om voor zuiver drinkwater te zorgen. Ook Robin gaat mee voor de eerste installaties.

 Educatie bieden, leren omgaan met het technisch waterfiltersysteem om problemen te vermijden en de bevolking zelf leren water filteren want zuiver drinkwater is van  groot belang. Ook opvolging is belangrijk...

Zo startten wij op vraag van vele leerlingen en ouders de VZW GO4Water  om geld in te zamelen om jaarlijks een mooi doel en doelpubliek te bereiken, namelijk zuiver en veilig - gefilterd - drinkwater voor iedereen.

Wij blijven de schoolkinderen van België verder sensibiliseren zodat in ons volgend project onze acties kunnen  uitbreiden voor Haïti, Benin, Congo en Ethiopië, Senegal en Ghana.


So come with us and GO4WATER


Hoe doen we dit?

- Een waterproject selecteren waar de nood hoog is.

 - In samenwerking met gevestigde VZW's die interesse hebben in zuiver drinkwater

 - Fondsen inzamelen voor specifieke waterprojecten

 -De 'best geschikte' filtersystemen selecteren in samenwerking met AQUANANO.

- Deze systemen schenken aan kinderen in nood.

 - Ter plaatse gaan voor 'water-educatie', eerste ingebruikname alsook het aanleren van zelf water te zuiveren en het onderhouden van de ecologisch- en duurzame systemen.

 (De filters moeten regelmatig gereinigd worden waardoor er geen filterpatronen aan te pas komen).

- Wij verblijven niet in dure hotels maar wij gaan lokaal meeleven met de kinderen in een community.

- Onze acties op de kaart van GO4WATER brengen  met als doel nog meer mensen te bereiken en geven waar ze recht op hebben: zuiver maar vooral veilig drinkwater.